Antibullying program

Szemlélőből szemtanú antibullying program

 

A program célja, hogy megváltoztassa az iskolai kortársbántalmazások során szemlélőként jelen lévő fiatalok magatartását, bátorítva őket aktívabb fellépésre, beavatkozásra. Célunk felhívni a figyelmet az iskolai kortársbántalmazás (gyűlöletbeszéd, verekedés, kiközösítés...) elleni fellépés fontosságára, egy erőszakmentes iskolai légkör kialakítása, a pedagógusok kompetenciájának növelése.

 

A program elemei:

 • Workshop tanároknak (1 nap),
 • Helyzetfelmérés az osztályokban az iskolai erőszakról (kérdőív),
 • Általunk készített videók felhasználásával interaktív órai foglalkozások az érintett osztályokban.

    Foglalkozások témái:

  1. Mi számít zaklatásnak? Határvonalak/ Ismertetőjegyek
  2. Zaklatás formái: fizikai, verbális, kapcsolati, cyberbullying
  3. Szereplők és jellemrajzaik (áldozat, elkövető, szemlélő)
  4. Zárófoglalkozás: az iskolai kortársbántalmazás kezelésére vonatkozó osztályszabályok közös kialakítása 

 

A program várható hatása:

 • a fiatalok beavatkozási hajlandósága nő
 • a pedagógusok és a diákok bullyingra vonatkozó tudása bővül
 • biztonságosabb/barátságosabb iskolai légkör alakul ki.

 

Az antibullying program pályázati úton vagy intézményi felkérésen keresztül vehetők igénybe. Bővebb információért vegye fel a kapcsolatot Suli Szupport projektvezetőnkkel:

 

Varga Edit

20/588-44-59